Cele kościoła

Ewangelizacja:

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mat.28.18-20

Posłuszni wielkiemu nakazowi misyjnemu pragniemy wspólnie realizować powierzone nam zadanie, ewangelizując społeczeństwo, w którym żyjemy. Chcemy pokazywać cel, dla którego warto żyć, składając osobiste świadectwo. Odkrywać przed ludźmi sedno życia. Ogłaszać znaczenie ewangelii w życiu każdego człowieka.

Uwielbienie:

Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. Judy 1:25

Pragniemy całym sercem ze wszystkich sił, i jakością naszego życia oddawać chwałę jedynemu Bogu. Powierzając swoje życie Jezusowi Chrystusowi pragniemy uwielbiać Boga wszędzie gdzie jesteśmy i niezależnie od okoliczności stać w wyłomie prawdy ewangelii.

Społeczność:

„Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca” Dz. Ap. 2:46.

Pragniemy zachęcać ludzi odrodzonych, by uczyli się odpowiedzialności za społeczność, w której są. Chcemy, by stanowili z nami jedno i czynnie angażowali się w życie naszego kościoła. Chcemy wspólnie doświadczać Boga, pogłębiać nasze relacje, tworzyć społeczność dającą oparcie w trudach codziennego życia.

Uczniostwo:

„I trwali w nauce Apostolskiej” Dz. Ap. 2:42

Pragniemy z pomocą Ducha Świętego, dążyć do dojrzałości duchowej. Chcemy głębiej poznawać Boże Słowo i jego zastosowanie. Być inspiracją do oddania i poświęcenia się Bogu. Uczyć, jak w życiu codziennym kierować się Bożymi zasadami. Budować nasze życie na stabilnym fundamencie chrześcijańskiej nauki objawionej w Biblii.

Służba:

„I sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.” Dz Ap. 2:45

Wyposażeni w dary Ducha Świętego, pragniemy służyć Bogu, sobie nawzajem i społeczeństwu. Chcemy mówić o realnej nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie korzystając ze wszelkich sposobności. Pragniemy wspierać wszelkie inicjatywy indywidualne i masowe, których celem będzie rozszerzanie Królestwa Bożego.