Jeśli chciałbyś wspólnie z nami uwielbiać Boga, doświadczyć mocy Ducha Świętego i posłuchać krzepiącego Słowa Bożego, to serdecznie zapraszamy na niedzielne nabożeństwa.

     

 

Pierwsze zbory zielonoświątkowe powstały na ziemiach polskich w 1910 roku. Obecnie Kościół Zielonoświątkowy jest drugim co do wielkości Kościołem protestanckim w Polsce i liczy około 23 tysięcy wiernych skupionych w 230 zborach.

Kościół jest wspólnotą autonomicznych zborów składających się z wiernych. Na czele zboru stoi pastor i rada starszych. Najwyższą władzą Kościoła jest synod zwoływany co cztery lata, a w okresie między-synodalnym – Naczelna Rada Kościoła, której z urzędu przewodniczy wybrany przez synod – prezbiter naczelny. Kościół w Polsce podzielony jest na 6 okręgów, którym przewodzą prezbiterzy okręgowi. Więcej informacji o Kościele Zielonoświątkowym w RP znajdziesz na stronie www.kz.pl.

 

 

 

​                  numer konta bankowego 28 2030 0045 1110 0000 0418 3890